Xitozan

Elanı irəli çək Əlavə olunma tarixi: 03.09.2022 Son dəyişiklik tarixi: 03.09.2022 89
İstifadəçi Məsləhətçi müəllim
Mobil 0504225421
Qiymət 79 AZN
Elanın nömrəsi 421931

" Xitozan ” tozu Tel.:+994 50 422-54-21 +994 77 450-40-60 Whatsapp,Zəng. -Alman biomühəndislik yolu ilə qırmızı dəniz xərçənginin zirehindən(Qınından) alinmışdır. Quruluşuna görə insan fibrininə yaxındır. Məhsulun tərkibindəki xitozan həzm fermentlərinin təsiri ilə parçalanır,qana sovrulur və toxumlara yayılır. Xitozan xörək duzunun tərkibindəki mənfi xlor ionun neytrallşdırır,həmçinin damarların sıxılmasına səbəb olan (angiotenzin) maddələrin əmələ gəlməsinin qarşısın alır. Yaraların və yanıq səthlərin çapıq olmadan bərpa edir. Əsas komponentlər: qırmızıayaqlı dəniz krablarının zirehlərindən hazırlanmışdır və tərkibində Xitin – 15% və Xitozan - 85% var. Xitin- strukturuna görə diz zəncirin polimeri şəklində olan fibrinə oxşayır, 1000-3000 ədəd N monoasetilqlyukozoaminlərdən ibarətdir. Məhsulun əsas xüsusiyyətləri: - İnsan orqanizmində «Xitozan» azmolekullu maddələrə parçalanır və orqanizm tərəfindən asanlıqla mənimsənilir; - «Xitozan» turş mühitdə həll olunur və müsbət ionlar qrupuna keçir. - Xitin həll olunduqdan sonra gel xüsusiyyətləri əldə edərək, güclü adsorbsion qabiliyyətə malik olur; - Xitin natural fibrin olaraq toksik deyil və əlavə təsir göstərmir; - Xitin hər hansı bir orqana deyil, bütövlükdə orqanizmə təsir edir; «Xitozan» bioloji sellyulozadır (birləşdirici toxuma). Öz xüsusiyyətlərinə görə o, insan fibrininə oxşayır (qan laxtalanmasının komponentlərindən biri). Daxilə qəbul edərkən əksər növ birləşdirici bitki toxumalarından fərqli olaraq, həzm fermentlərinin, eləcə də, lesitinin təsiri altında «Xitozan» –ın bir hissəsi parçalanır, qana sovrulur və orqanizm tərəfindən aşağı molekullu birləşmələr şəklində mənimsənilir. Onlardan ən əsası hüceyrəarası maddənin, hüceyrə membranının (qişaların), gözün şüşəvari cisminin tərkibinə daxil olan Gialuron turşusudur. Fermentlərlə parçalanmamış, qana sovrulmayan digər hissə rütubətlə birləşərək gel şəkilli kütləyə çevrilir, mədə-bağırsaq traktında adsorbent kimi fəaliyyət göstərir,bağırsağı təmizləyərək ordan toksik maddələri çıxarır. Təzə yaraya xitozan tozunu səpdikdə o qankəsici və ağrıkəsici effekt göstərir. İstifadə üçün göstərişlər: 1.İri və xırda damarlardan xolesterin və.s yağ birləşmələrini təmizləmək üçün. 2.Qara ciyər problemlərinin həmçinin qara ciyər piylənməsinin qarşısını almaq üçün 3.Mədəaltı vəzinin, öd kisəsinin işinin yaxşılaşdırmaq üçün. 4.Ağır Yanıqların, yaraların izsiz və sürətli sağalması üçün. 5.Xarici və daxili çapıqların əridilməsi üçün. 6.İstənilən mənşəli baş aqrilarını götürmək üçün. 7.Qurşaq və bel nahiyəsindəki ağrıları götürmək. 8.Qan təziqini aşağı salmaq üçün. 9.Hər növ mədə ağrıları,səpkiləri,xora(yazva) və s. üçün möhtəşəm təsirə malikdir 10.Arıqlamaq,kosmetik və gigiyenik vasitə və s.kimi həmçinin istifadə olunur İç sayı 100 ədəd. Qeyd:Dərman Deyil,Kimyəvi,Sintetik Qarışığı Yoxdur və Həkim Məsləhəti Olmadan Hər Kəs İstifadə Edə bilər