YENİ ELAN

Ad:
Soyad:
Mobil:
Elan başlığı:
Bölmə:
Ətraflı məlumat:
Qiymət:
Razılaşma yolu ilə
Foto yüklə

Fotonun eni 500 px az olmalıdır.

Şəkillər kənar saytlara istinadlar və əlaqə məlumatları özündə saxlamamalıdır. Belə fotoyla işlər birja saytından çıxarılacaq.

BİRJA-nın sadə qaydaları

Elanınızı aid olmadığı bölməyə əlavə etməyin. Əks halda elanınız silinəcəkdir.
Eyni elanı ikinci dəfə əlavə etməyin.
Elanın adında qiymət yazmayın.
Qadağan olunmuş xidmət və əşyaları təklif etməyin.
Tanışlıq bölməsinə və massaj bölməsinə yalnız pullu elan yerləşdirmək olar.
Əgər elanınız yuxarıda qeyd olunan qaydalara uyğun deyilsə, elanınız silinəcəkdir.